Navigácia

Kontakt


 • Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica
Počet návštev: 17462

Pondelok 21. 1. 2019

Pondelok 21. 1. 2019

Fotogaléria

Zelená škola

Myšlienky sa spájajú do spoločného cieľa
Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi, Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie
.Sme presvedčení, že o problematike životného prostredia nestačí len získavať vedomosti, ale že je zároveň nevyhnutné snažiť sa zmeniť naše konanie. Urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť.

                                                        

 

Novinky

 • 12. 5. 2017

  Žiaci 7.A triedy si opäť pripravili rovesnícke vzdelávanie s témou voda. Učili deti prvého stupňa o vode. Pripravili si pre nich básničky, pesničku, rozprávku, prezentáciu a na záver aj pracovné listy všetko s témou voda. Pomocou ktorých sa presvedčili, čo sa deti z prvého stupňa v tento deň naučili. V básničkách im porozprávali o rozných formách vody, ale aj o dôležitosti vody a potrebe chrániť si vodu. V prezentácií im ukázali aké skupenstvá a druhy vody poznáme. V rozpravke o kvapke mali možnosť spoznať kolobeh vody v prírode.

 • 5. 5. 2017

  O tom, aká dôležitá je voda a zdravá strava nás presvedčili žiačky z dramatického krúžku.

  Dňa 28. 4 zahrali pre žiakov prvého stupňa tanečno-divadelné predstavenie BACILY. A nakoľko táto téma je aktuálna pre všetky deti v rámci rovesníckeho vzdelávania vystúpili aj 3. mája 2017 v materskej škole na Železničnej ulici.

 • 22. 4. 2016

  Už tradične sa deti z našej školy zapájajú do cyklickej súťaže EKOPYRAMÍDA. Témou tohto ročníka bola voda - jej nenahraditeľnosť pre náš život, ochrana, význam... Na škole sme k uvedenej téme zorganizovali množstvo najrôznejších akcií. Deti zo 7.B to všetko spracovali a prezentovali na ekopyramíde. Tretiaci sa zas venovali vodopádom v našom okolí. Zistili, že v našom okolí sa nachádza veľa zaujímavých vodopádov - Strážovské vodopády, Hlbocký vodopád, Dračia studňa, vodopády v obci Prejta, Červený Kameň. Nedosahujú síce mohutnosť tatranských a iných vodopádov, ale majú svoje čaro a sú rýchlo dostupné. Deti touto prezentáciou chceli vodopády priblížiť širokej verejnosti a ukázať, aké nádherné prírodné výtvory sa v našom okolí nachádzajú a že rozhodne stojí za to pozrieť si ich. Za svoju snahu boli deti odmenené 3. miestom a krásnym pohárom. Ekopyramída bola súčasťou EKOJARMOKU, ktorý sa konal na pešej zóne mestského úradu. Stánok s výrobkami našich detí patril k najnavštevovanejším.

Novinky

Kontakt


 • Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica

Fotogaléria